Biuro księgowe - księgowość Gniezno - Aktualności -MK Finanse

Od 01.01.2017 r. małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały obowiązek składania comiesięcznego pliku JPK_VAT tj. ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Należy dodać, iż od 01.07.2016 r. duże firmy, na żądanie organu skarbowego są zobowiązani do przesłania Jednolitego Pliku Kontrolnego zgodnie z ustawą z dnia 10.09.2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. poz. 1649).

Czytaj więcej...

Strata firmowa za dany rok podatkowy to w podatku dochodowym od osób fizycznych nadwyżka poniesionych w tym okresie kosztów uzyskania przychodów nad przychodami osiągniętymi z tego źródła. W ustawowo określonych okolicznościach można ją zrekompensować z dochodami (przychodami) w następnych latach podatkowych.

Czytaj więcej...

W celu reprezentacji firmy przedsiębiorcy, czy też pracownicy są obligowanie do noszenia specjalnie zakupione w tej intencji ubrań, które mają kreować dobry wizerunek i pozytywny odbiór firmy. W tym momencie pojawia się jednak problem właściwego ujęcia kosztów poniesionych na zakup takiego stroju w księgach firmy. Istotnym jest kwestia, czy koszt zakupu garnituru, bądź garsonki może być zakwalifikowany, jako wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu.

Czytaj więcej...