Biuro księgowe - księgowość Gniezno - Aktualności -MK Finanse

W celu reprezentacji firmy przedsiębiorcy, czy też pracownicy są obligowanie do noszenia specjalnie zakupione w tej intencji ubrań, które mają kreować dobry wizerunek i pozytywny odbiór firmy. W tym momencie pojawia się jednak problem właściwego ujęcia kosztów poniesionych na zakup takiego stroju w księgach firmy. Istotnym jest kwestia, czy koszt zakupu garnituru, bądź garsonki może być zakwalifikowany, jako wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu.

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Muszą być one również odpowiednio udokumentowane. W artykule 23 ustawy, z kosztów uzyskana przychodów zostały wyłączone koszty reprezentacji, które należy wziąć pod uwagę przy rozważaniach dotyczących kwalifikacji kosztów związanych z zakupem garnituru.

Zaliczenie garnituru do kosztów uzyskania przychodu

Wydatki poniesione na zakup odzieży mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów, jedynie w sytuacji gdy będą one przyczyniać się promocji i reklamy firmy, czego skutkiem będzie osiągania przez przedsiębiorstwo przychodów. Najczęściej jest to możliwe poprzez umieszczanie na garniturach zauważalnego logo firmy, które pozwali klientowi na identyfikację firmy przez klientów. Należy jednak pamiętać, że takie oznaczenie musi być trwale przymocowane (przyszyte) do ubioru, a nie jedynie przypięte. W takiej sytuacji wydatki na zakup odzieży można ująć w kosztach uzyskania przychodów. Zaliczenie takie jest dozwolone dzięki możliwości wykazanie związku pomiędzy kosztami zakupu garnituru a osiągnięciem przychodu. Umieszczeniu logo wpływa na zwiększenie rozpoznawalności firmy, pozyskanie nowych klientów, a w końcowym efekcie również wzrost sprzedaży. Aby zaliczyć wydatki na zakup garnituru do kosztów podatkowych koniecznym jest użytkowanie tego stroju podczas kontaktów z klientami firmy.

Do kosztów podatkowych można więc zaliczyć wydatki na zakup garnituru, który będzie:

używany jedynie w celach służbowych,

opatrzona widocznym logo firmy,

służyć identyfikacji i reklamie firmy.

Koszty ubioru niestanowiące kosztów uzyskania przychodów

Zgodnie z ustawą o PIT do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się koszty reprezentacji. Ustawa jednak nie wyjaśnia samego zagadnienia reprezentacji, która zwykle definiowana jest jako okazałość i wystawność w czyimś sposobie życia. która związana jest ze stanowiskiem, pozycją społeczną. W odniesieniu przedsiębiorstwa reprezentacja może być rozumiana jako występowanie w imieniu firmy, którego celem jest zapewnienie pozytywnego odbioru firmy. Reprezentacji najczęściej związana jest z oficjalnymi kontaktami z kontrahentami - spotkaniami, czy przyjęciami.

Zgodnie z tym, jeśli zakupiony przez przedsiębiorcę garnitur ma służyć spotkaniom biznesowym i nie jest opatrzony żadnymi oznaczeniami reklamowymi, wydatek poniesiony w związku z jego zakupem nie może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu. Strój nieopatrzony logo firmy mógłby być użytkowany w celach osobistych, a przedsiębiorca nie jest w stanie udowodnić, w jakiej mierze użytkowany jest w celach firmowych. Jeśli natomiast na garniturze znajdują się odpowiednie emblematy kojarzone z firmą, ale dana osoba nie będzie miała kontaktu z klientem, wydatków na zakup tego stroju także nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów.