Biuro księgowe - księgowość Gniezno - Aktualności -MK Finanse

Amortyzacja jednorazowa przysługuje podatnikom podatku dochodowego zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym. W ramach tej ulgi przedsiębiorcy mogą dokonać odpisów amortyzacyjnych do wysokości limitu jednorazowej amortyzacji, wynoszącego 50 tys. euro tj. 212 tys. zł w 2016 roku.

Czytaj więcej...

- prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów,
- prowadzenie ewidencji wyposażenia i wykazu środków trwałych,
- prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług,
- sporządzanie deklaracji podatkowych i przekazywanie do właściwego urzędu,
- prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS właściciela,
- obsługa kadrowo-płacowa pracownika
- pomoc w zakładaniu i likwidacji działalności