Cennik – MK Finanse

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH

MK FINANSE Karolina Maćkowiak
ul. Lecha 5/4a 62-200 Gniezno
Tel.: 570 163 288

Działalność gospodarcza
Księga Przychodów i Rozchodów
(zasady ogólne)
od 150 zł

do 10 pozycji księgowych – 200 zł
powyżej 10 pozycji – do negocjacji

• Księga przychodów i Rozchodów + ewidencja VAT + 50 zł/mc
• Sporządzenie rocznego zeznania dla właściciela – 100 zł
• Rozliczanie umów cywilnoprawnych (stawka za 1 umowę) – 10 zł

PRZEZ PIERWSZE 3 MIESIĄCE KPIR 150 ZŁ
..............................................................................................................................................


Ewidencja Ryczałtowa - od 100 zł

do 10 pozycji księgowych – 150 zł

powyżej 10 pozycji – do negocjacji

• Ryczałt + ewidencja VAT + 50 zł/mc
• Sporządzenie rocznego zeznania dla właściciela – 50 zł
• Rozliczanie umów cywilnoprawnych (stawka za 1 umowę) – 10 zł

..............................................................................................................................................

Księgi Handlowe - od 450 zł

do 10 pozycji księgowych – 450 zł

powyżej 10 – do negocjacji

• Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego – od 450 zł (adekwatnie do mc kosztu usługi)
• Rozliczanie umów cywilnoprawnych (stawka za 1 umowę) – 10 zł

*W przypadku ksiąg handlowych dokumentami są: faktury zakupu i sprzedaży, wyciągi bankowe, raporty kasowe, raporty fiskalne i listy płac

..............................................................................................................................................

PIT

Roczne rozliczenie - od 15 zł

rozliczenie roczne PIT
praca za granicą
odliczanie VAT z materiałów budowlanych (VZM-1)

..............................................................................................................................................

Składki - od 15 zł

rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek:
1-10 osób – 20 zł za jedną osobą
11 i więcej osób – 15 zł za jedną osobę

..............................................................................................................................................

Pozostałe - pracownicze

• Lista płac – 15 zł za jednego pracownika
• Prowadzenie akt osobowych pracowników
(prowadzenie akt osobowych, przygotowywanie umów o pracę, przechowywanie akt osobowych, prowadzenie ewidencji pracowników, prowadzenie kart urlopowych, prowadzenie rejestru badań lekarskich i szkoleń, prowadzenie rejestru absencji chorobowych, przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz rachunków do umów, przygotowywanie świadectw pracy, wystawianie zaświadczeń, skierowań i inne) -
15 zł za jedną osobę/m-c

..............................................................................................................................................

Pozostałe

• Wypełnienie wniosku o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej:

- dla Naszych klientów - 150 zł

- dla pozostałych - 250 zł


• Wypełnienie wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego KFS:

- dla Naszych klientów - 100 zł/os

- dla pozostałych - 150 zł/os

 

• Wypełnienie wniosku o refundację części kosztów wynagrodzenia do 30 roku życia

- dla Naszych klientów - 150 zł

- dla pozostałych - 250 zł


• Wypełnienie wniosku o refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy - 200 zł


• Opracowanie wniosków kredytowych - do negocjacji

..............................................................................................................................................


GRATIS - w ramach umowy

• sporządzenie dla Przedsiębiorcy deklaracji DRA (bez pracowników)
• reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym i ZUS
• przyjmowanie kontroli Urzędowych klienta w siedzibie biura
• sporządzenie zeznań i sprawozdań rocznych w ramach umowy
• doradztwo gospodarcze w ramach prowadzonej firmy, stała informacja o zmianach
• sporządzenie dokumentacji rejestracyjnej

Podane kwoty podlegają zwolnieniu z VAT