Dodatkowe usługi księgowe

- reprezentowanie klienta w Urzędzie Skarbowym i ZUS,
- doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania i formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
- indywidualne ustalanie planu kont,
- sporządzanie not odsetkowych i not korygujących,
- sporządzanie deklaracji PCC,
- zgłoszenie wniosku do CEIDG-1,
- zgłoszenie aktualizujące NIP-1, NIP-2, NIP-3, NIP-R, VAT-UE
- rejestracja dla celów VAT-EU,
- obsługa transakcji wewnątrzwspólnotowych WNT i WDT,
- opracowywanie wniosków kredytowych,
- doradztwo gospodarcze w ramach prowadzonej firmy i stała informacja o zmianach,
- archiwizowanie dokumentacji firmowych.