Księga przychodów i rozchodów

- prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów,
- prowadzenie ewidencji wyposażenia i wykazu środków trwałych,
- prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług,
- sporządzanie deklaracji podatkowych i przekazywanie do właściwego urzędu,
- prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS właściciela,
- obsługa kadrowo-płacowa pracownika
- pomoc w zakładaniu i likwidacji działalności