Podatki / VAT

- sporządzanie deklaracji PIT, CIT,
- sporządzanie deklaracji VAT, ewidencji zakupu i sprzedaży,
- przekazywanie sporządzanych deklaracji do właściwych urzędów,
- prowadzenie rozliczeń VAT przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych.